Közzétételi listák

A 2011. évi CXII. Törvény 1. számú melléklet alapján

1. Szervezeti, személyi adatok: 

Alapadatok 

Teljes név:
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Rövidített név:
Esély Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely, központi telephely:
9024 Győr, Lajta út 38.

Központi telefonszámok:
+36 96 426 229,
+36 96 418 785,
+36 96 517 635,
+36 96 517 636,
+36 96 517 637,
+36 96 517 233
 Varroda:
+36 96 315 242,
+36 96 311 346
 Fax:
+36 96 517 637
 email címek:
 Titkárság: eselykft@eselygyor.hu
 Nyomda: nyomda@eselygyor.hu
 Munkaügy: munkaugy@eselygyor.hu
 Varroda: varroda@eselygyor.hu 
 Honlap: www.eselygyor.hu

 

2. Szervezeti felépítés:

Nagyításhoz kattintson a képre, majda jobb felső sarokba!

 

3. Vezető neve, beosztása, elérhetősége:

Farkasné dr. Lukácsy Zita
ügyvezető igazgató
Telefon: +36 96 426 229
E-mail: eselykft@eselygyor.hu

 

4. Vezetőség neve, beosztása, elérhetősége:

Lengyel Attila
gazdasági vezető
Telefon: +36 96 418 785

Balogh László
műszaki vezető
Telefon: +36 96 418 785

Báló Zoltánné
varrodavezető 
Telefon: +36 96 315 242, +36 96 311 346

 

5. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Alaptevékenység, feladat- és hatáskör – vonatkozó szabályok:

Szervezeti és Működési Szabályzat
Alapító Okirat
Adatkezelési Szabályzat

 

6. A cég által fenntartott adatbázisok:

• munkavállalók személyi adatainak nyilvántartása – Munkaügy
• megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapota nyilvántartása – Munkaügy

 

7. A cég által kiírt pályázatok:

  • állás pályázatok,
  • beruházásra kiírt pályázatok,
  • uniós pályázatok

 

8. A cégnél elvégzett vizsgálatok és eredményei:

A MÁK a pályázaton a rehabilitációs foglalkoztatáshoz elnyert költségvetési támogatásunkat havonta, majd éves szinten egy alkalommal átfogóan ellenőrzi. Az eddigi ellenőrzések hiányosságot nem állapítottak meg.

A BFKH az állami támogatást és az akkreditációs feltételek meglétét éves szinten két alkalommal, egyszeri, illetve átfogó ellenőrzés keretében ellenőrzi. Az eddigi ellenőrzések hiányosságot nem állapítottak meg.

A tulajdonos önkormányzat meghatározott időközönként ellenőrzi a szervezet gazdálkodását. A legutóbbi ellenőrzés 2021. évben volt, a 2019. és 2020. évet ellenőrizték, a szervezet a legjobb minősítést kapta. Az ellenőrzés dokumentációja az önkormányzat honlapján megtalálható.

 

9. A közérdekű adatok megismerésének rendje:

lásd Adatkezelési Szabályzat.
Adatvédelmi felelős:
Balogh László
műszaki vezető

 

10. A cég kötelező statisztikai adatszolgáltatása:

A KSH felé megküldött havi, negyedéves, éves adatszolgáltatás – Munkaügy

 

11. A cég költségvetése, beszámolója:

A szervezet éves üzleti tervét, a negyedéves és éves beszámolóit az önkormányzati Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága tárgyalja és hagyja jóvá. A GATUBI döntéseit az önkormányzat teszi közzé a honlapján.

 

12. A cégnél foglalkoztatottak létszámára, juttatására vonatkozó adatok:

A foglalkoztatottak és a létszám:
2024. január 1-én 152  fő a teljes létszám.
Megváltozott munkaképességű munkavállalói létszám 117 fő.

A 175/2009 (VIII.29.) Kormányrendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről alapján az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. részéről az alábbiakat tesszük közzé:

A vezetők beosztása, bére:

Ügyvezető igazgató: 950.000,- Ft, 2024.05.20-tól
Varrodavezető: 467.000,- Ft, 2024.01.01-től
Központi üzemvezető: 430.000,- Ft, 2024.01.01-től
Műszaki vezető: 390.000,- Ft (részmunkaidő), 2024.01.01-től
Gazdasági vezető: 598.000,- Ft, 2024.01.01-től

A szervezet bankszámlája felett rendelkező személyek:
Farkasné dr. Lukácsy Zita ügyvezető igazgató egyedül, önállóan;
Balogh László műszaki vezető és Lengyel Attila gazdasági vezető együtt, közösen.

Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja:

FEB elnök: Bárány István, tiszteletdíj: 96.600,- Ft/hó
FEB tagok: Borsi Róbert, Szabó Péter, tiszteletdíj: 84.600,- Ft/hó
Változás időpontja: 2024.01.30.
A FEB tagjait a havi tiszteletdíjon felül egyéb juttatás nem illeti meg.

A 2023. évi beszámoló elfogadásra került, az önkormányzat honlapján megtekinthető.

A gazdasági társaság hatályban lévő Kollektív Szerződése szerint az Igazgatóság munkavállalói havi 12.000,- Ft/fő/hó juttatásban részesülnek a SZÉP kártyára.
Ezen felül ruházati költségtérítési illeti meg őket beosztástól függően 84.000 – 56.000 Ft/fő/év összegben.
A végkielégítés kifizetésére a szervezet átalakítása során sem került sor.
Amennyiben a munkaszerződések felmondásra kerülnének a végkielégítés kifizetésére a Munka Törvénykönyve szabályai az irányadók.

 

13. Az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések, pályázatok:

A projekt elnevezése: EFOP-1.2.1-15 kódszámú,
„Védőháló a családokért” 
című pályázat.
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.  március 1. – 2019. március 1.
Elnyert támogatás összege: 40 millió forint.

A projektben megvalósításra kerülő tevékenységek jellege:

A projekt keretében szervezetünk kifejezetten a gyermekes szülőknek (beleértve a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülőknek), a párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyeknek, valamint a sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családoknak, nagycsaládoknak, többgenerációs családoknak szóló programokat fog megvalósítani, úgy, mint a család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, családi közösségépítő rendezvények stb.

2014. november 01 – 2015. október 31-ig 20 fő alapszintű képzésére 27,3 millió forint támogatást nyert el a szervezet.
Ennek keretében 336 órában 14 modullal 20 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállaló képzése valósul meg.
A szervezet szociális szakembereinek szakmai irányítása mellett külső képző intézmény bevonásával. A pályázat nemcsak a munkavállalók nyílt munkaerő-piacra történő felkészítését segíti elő, hanem támogatásával sikerült egy oktatótermet kialakítani, berendezni és a képzéshez szükséges technikai eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt.

Az EFOP – 1.2.1-15. kódszámú pályázatunk záró kifizetési igénylése és a záró beszámolója elfogadásra került. A fenntartási időszak is lezárult.