Bemutatkozás

Az Esély Közhasznú Nonprofit Kft., illetve annak jogelődje 1982-ben alakult Győrben. Korábban költségvetési intézményként működött, Szociális Foglalkoztató, majd jogszabály változás miatt (állami támogatást költségvetési intézmények rehabilitációs foglalkoztatáshoz nem vehettek igénybe) a szervezet átalakult és 2006. júliusától – jelenleg is -, nonprofit gazdasági társaságként működik. A szervezet 100 %-ban az önkormányzat tulajdonában van.

Az alapításkori és a jelenlegi cél is azonos: a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása.

A szervezet központi telephelye: 9024 Győr, Lajta u. 38., ahol 6 épületegyüttes található. Mind a 6 épület apportálással került a Kft. tulajdonába.

A központi telephely tömegközlekedéssel, gyalogosan, személygépkocsival kiválóan megközelíthető. Az épületek – egy kivételével – minden fogyatékossági csoport számára akadálymentesen megközelíthetők.

A szervezet jelenleg 170 fő munkavállalót foglalkoztat munkaviszony keretében, ebből 130 fő a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállaló.

Az egészséges munkavállalókat 8 órában teljes munkaidőben, a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalókat pedig részmunkaidőben 4-5-6-7 órában foglalkoztatjuk. A foglalkoztatás időtartamát meghatározza a munkavállaló egészségi állapota, továbbá az is, hogy ki, milyen ellátásban részesül. A rokkant ellátásban részesülők, ha egészségi állapotuk engedi, akár 7 órában is tudnak dolgozni, ők a minimálbér másfélszeresét kereshetik havonta.

Azon munkavállalók, akik rehabilitációs ellátást vesznek igénybe – bár egészségi állapotuk lehet, hogy hosszabb idejű foglalkoztatást is lehetővé tenne -, de ők jogszabály alapján csak napi 4 órában dolgozhatnak. Keresetkorlát esetükben nincs.

A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók döntő többsége a minimálbért, ill. annak időarányos részét keresik. A szakmunkások bére ennél magasabb.

Az egészséges munkavállalók és a szakszemélyzet bére igazodik a nyílt piaci munkáltatók által fizetett bérhez.

A szervezetnél a gazdasági szakemberek mellett szociális szakembereket is foglalkoztatunk, úgy mint rehabilitációs tanácsadó és rehabilitációs mentor. Ők segítik a napi munkavégzést, segítséget nyújtanak a rászorult munkavállalóknak ahhoz, hogy az élet minden területén ügyeiket intézni tudják. Ez a segítségnyújtás lehet egy kérelem megírása, de ügyintézésben való aktív részvétel is (rokkant, ill. rehabilitációs ellátások igénylése, életvezetési tanácsadás, adósság kezelés stb.).

A szervezetnél mindenféle fogyatékossági csoportból foglalkoztatunk munkavállalókat, úgy mint értelmi sérült, siket és nagyothalló, vak és gyengénlátó, mozgás fogyatékos, ill. halmozottan sérült munkavállaló. Ezen felül foglalkoztatunk olyan munkavállalókat is, akik baleset, vagy betegség következtében lettek leszázalékolva (rokkant, vagy rehabilitációs ellátás) és így váltak megváltozott munkaképességű munkavállalóvá.

A foglalkoztatás feltételei:

Kik dolgozhatnak nálunk?
Azok a személyek, akiknek valamilyen munkaképesség csökkenése, vagy egészségkárosodása van, melyet egy betegségből, vagy balesetből kifolyólag szereztek, vagy valamilyen fogyatékossággal születtek. Ezen felül szükséges, hogy a munkavállaló egészségi állapotáról komplex orvosi minősítéssel rendelkezzen.

Új minősítési kategóriák:

  • A: rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60 % feletti egészségi állapot)
  • B1: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (50-60 % közötti egészségi állapot).
  • B2: egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (50-60 % közötti egészségi állapot).
  • C1: tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (30-50 % közötti egészségi állapot).
  • C2: egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (30-50 % közötti egészségi állapot).
  • D: csak folyamatos támogatással foglalkoztató megváltozott munkaképességű munkavállaló (30 % alatti egészségi állapot).
  • E: egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes.

Feltétel továbbá, hogy a munkavállaló életkora szerint még nem érte el a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.