Közzétételi listák

A 2011. évi CXII. Törvény 1. számú melléklet alapján

1. Szervezeti, személyi adatok: 

Alapadatok 

Teljes név:
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Rövidített név:
Esély Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely, központi telephely:
9024 Győr, Lajta út 38.

Telefon: +36 96 426 229,
+36 96 418 785,
+36 96 517 635,
+36 96 517 636,
+36 96 517 637,
+36 96 517 233
 Fax: +36 96 517 637
 E-mail címek:
 Titkárság: eselykft@eselygyor.hu
 Nyomda: nyomda@eselygyor.hu
 Munkaügy: munkaugy@eselygyor.hu
 Varroda: varroda@eselygyor.hu 
 Honlap: www.eselygyor.hu

 

2. Szervezeti felépítés:

 

 

3. Vezető neve, beosztása, elérhetősége:

Farkasné dr. Lukácsy Zita
ügyvezető igazgató
Telefon: +36 96 426 229
E-mail: eselykft@eselygyor.hu

 

4. Vezetőség neve, beosztása, elérhetősége:

Lengyel Attila
gazdasági vezető
Telefon: +36 96 418 785

Balogh László
műszaki vezető
Telefon: +36 96 418 785

Major Mária
központi üzemvezető
Telefon: +36 96 418 785, +36 96 517 233

Szórádi Edit
varrodavezető 
Telefon: +36 96 315 242, +36 96 311 346

 

5. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Alaptevékenység, feladat- és hatáskör – vonatkozó szabályok:

Szervezeti és Működési Szabályzat
Alapító Okirat
Adatkezelési Szabályzat

 

6. A cég által fenntartott adatbázisok:

• munkavállalók személyi adatainak nyilvántartása – Munkaügy
• megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapota nyilvántartása – Munkaügy

 

7. A cég által kiírt pályázatok:

• álláspályázatok
• közbeszerzés

 

8. A cégnél elvégzett vizsgálatok és eredményei:

 

9. A közérdekű adatok megismerésének rendje:

lásd Adatvédelmi Szabályzat.
Adatvédelmi felelős:
Balogh László
műszaki vezető

 

10. A cég kötelező statisztikai adatszolgáltatása:

A KSH felé megküldött havi, negyedéves, éves adatszolgáltatás – Munkaügy

 

11. A cég költségvetése, beszámolója:

Éves költségvetés, számviteli beszámoló: 2016. év

 

12. A cégnél foglalkoztatottak létszámára, juttatására vonatkozó adatok:

A foglalkoztatottak és a létszám:
2017 01.01-jén 171 fő a létszám, a megváltozott munkaképességű dolgozók
száma 130 fő.

A 175/2009 (VIII.29.) Kormányrendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről alapján az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. részéről az alábbiakat tesszük közzé:

Vezető beosztások bére és juttatásai 2017. 01. 01-től:

ügyvezető igazgató: 570 000 Ft/ hó
varrodavezető: 230 000 Ft/hó
központi üzemvezető: 262 000 Ft/hó
műszaki vezető: 191 000 Ft/hó (részmunkaidő)
gazdasági vezető: 385 000 Ft/hó

Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja:

Borsi Róbert FEB elnök: társadalmi munka
Bárány István FEB tag: 120 800 Ft/év
Murányi Károly FEB tag: 120 800 Ft/év

A gazdasági társaság hatályba lévő kollektív szerződése szerint 12 000 Ft fő/hó étkezési utalvány és 60 000 Ft fő/év ruházati költségtérítés illeti meg a fent nevezetteket.
A végkielégítés kifizetésére a szervezet átalakítása során sem került sor.
Amennyiben a munkaszerződések felmondásra kerülnének a végkielégítés kifizetésére a Munka Törvénykönyve szabályai az irányadók.

 

13. Az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések, pályázatok:

A projekt elnevezése: EFOP-1.2.1-15 kódszámú,
„Védőháló a családokért” 
című pályázat.
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.  március 1. – 2019. március 1.
Elnyert támogatás összege: 40 millió forint.

A projektben megvalósításra kerülő tevékenységek jellege:

A projekt keretében szervezetünk kifejezetten a gyermekes szülőknek (beleértve a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülőknek), a párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyeknek, valamint a sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családoknak, nagycsaládoknak, többgenerációs családoknak szóló programokat fog megvalósítani, úgy, mint a család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, családi közösségépítő rendezvények stb.

2014. november 01 – 2015. október 31-ig 20 fő alapszintű képzésére 27,3 millió forint támogatást nyert el a szervezet.
Ennek keretében 336 órában 14 modullal 20 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállaló képzése valósul meg.
A szervezet szociális szakembereinek szakmai irányítása mellett külső képző intézmény bevonásával. A pályázat nemcsak a munkavállalók nyílt munkaerő-piacra történő felkészítését segíti elő, hanem támogatásával sikerült egy oktatótermet kialakítani, berendezni és a képzéshez szükséges technikai eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt.